top of page

O nás

253302_193203580739440_7944883_n.png
Patonyrét J. HEIC
Zmozso A. HEIC

Hlavným cieľom Občianskeho združenia PRO REGIO DANUBIA je vytvárať podmienky pre všeobecný rozvoj a vyššiu životnú úroveň obyvateľov v oblasti Podunajskej nížiny.

Naše ciele:

  • podpora a rozvoj komunitného života na území Podunajskej nížiny v oblasti kultúry, vzdelania, športu a cestovného ruchu

  • skvalitnenie života občanov a návštevníkov tejto oblasti a podiel na dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja

  • rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti, organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorázových kultúrno-spoločenských, umeleckých, športových, dobročinných akcií a iných akcií, propagujúcich a prezentujúcich záujmové územie doma i v zahraničí

  • aktivity zamerané na pomoc deťom a ľuďom zo sociálne slabších vrstiev, postihnutým a ľuďom v sociálnej núdzi z celého Slovenska (organizácia dobročinných akcií, verejných zbierok, príprava táborov, zabezpečenie pobytov, organizovanie vzdelávacích, výchovných, kultúrnych a športových programov a iných akcií)

  • realizácia aktivít zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia, aktivity zamerané na posilňovanie environmentálneho povedomia

  • ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt

  • príprava, riadenie a realizácia domácich aj cezhraničných projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v regióne Podunajskej nížiny, v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a v ostatných spomenutých oblastiach

  • sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení

  • ochrana ľudských práv

  • podpora kultúry národnostných menšín a etnických 

441160461_829752972514138_7474780308511693858_n.jpg

Pravidlá našej organizácie

Pravidlá našej organizácie si môžete prečítať tu.
 

Text-Paragraph-icon.png
bottom of page